Ministerul Tineretului si Sportului
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Timishome | sitemap | contact
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret TimisMinisterul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret

Tineret

METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL/LOCAL DE PROIECTE DE TINERET, RESPECTIV PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL DE PROIECTE STUDENȚEȘTI

Dupa cum am anuntat inca de saptamana trecuta, Ministerul Tineretului şi Sportului organizează prin DJST Timiș,  în perioada  18 mai - 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret – 2016. Tema Concursului este „Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii”. In continuare va invitam sa consultati TOTUL despre acest concurs, de la BUGET, la FORMULARE de INSCRIERE, etc, in documentele atasate mai jos.

files/file/anexa1.pdf

files/file/anexa2.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anunț participare

Concurs Local de Proiecte de Tineret 2015

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș organizează Concursul Local de Proiecte de Tineret 2015 pentru organizațiile neguvernamentale de/pentru tineret (ONGT), precum și pentru organizațiile studențești (ONGS), pentru a obține finanțare de la Ministerul Tineretului și Sportului pentru proiectele proprii. Informații cu privire la metodologia de finanțare pentru Concursul Local de Proiecte de Tineret 2015 se pot obține de la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Timiș, P-ța Iancu Huniade, nr. 3, Timișoara, tel/fax: 0256490469.

Calendarul de desfasurare a Concursului Local de Proiecte de Tineret 2015

ETAPA

DATA

UNDE

Apariția anunțului de participare

20 MARTIE

Site-ul DJST Timiș: www.dsjtimis.ro

Perioada de depunere proiecte

14-20 APRILIE

Sediul DJST Timiș: P-ța Iancu Huniade, nr. 3, Timișoara

Etapa I (etapa de selecție eliminatorie, fără punctaj, a ONGT/ONGS)

21-27 APRILIE

Sediul DJST Timiș

Afișare rezultate - Etapa I

27 APRILIE

Sediul DJST Timiș

Perioada de depunere a documentelor lipsă la dosar

28 APRILIE-5 MAI

Sediul DJST Timiș

Verificarea completărilor și afișarea rezultatelor după completări

6-7 MAI

Sediul DJST Timiș

Etapa a II-a (etapa de selecție a proiectelor de tineret/studențești, pe bază de punctaj)

8-15 MAI

Sediul DJST Timiș

Afișare rezultate - Etapa a II-a

15 MAI

Sediul DJST Timiș

Depunere contestații

18-20 MAI

Sediul Ministerului Tineretului și Sportului din București, Sector 2, Strada Vasile Conta, nr. 16, Registratură, prin e-mail la adresa dppt@mts.ro

Analiză contestații

21-26 MAI

Sediul Ministerului Tineretului și Sportului

Afișare rezultate finale

27 MAI

Sediul DJST Timiș

Derulare proiecte

10 IUNIE-15 NOIEMBRIE

 

 

Pentru Concursul Local de Proiecte de Tineret 2015 sunt vizate următoarele obiective specifice şi direcţii de acţiune, din Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret 2015 - 2020:

1. CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE NON-FORMALĂ

a) Stimularea preocupărilor pentru lectură şi pentru creaţia literară la tineri.

b) Sprijinirea şi stimularea creativităţii şi performanţei tinerilor în diverse domenii ale industriilor creative (publicitate, arte vizuale, artele spectacolului, cercetare-dezvoltare, software etc.).

c) Dezvoltarea  proiectelor de educaţie non-formală adresate tinerilor.

2. SĂNĂTATE, SPORT ŞI RECREERE

a) Desfășurarea de acţiuni pentru prevenirea consumului de droguri, alcool și tutun în rândul adolescenților și tinerilor.

b) Educaţie pentru sănătate prin susţinerea proiectelor de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală şi atenuare a impactului infecţiei cu HIV.

c) Implicarea tinerilor cu dizabilităţi în practicarea sportului.

d) Combaterea excesului de greutate, obezitate în rândul tinerilor prin proiecte specifice.

3. PARTICIPARE ŞI VOLUNTARIAT

a) Susţinerea de seminarii, conferinţe şi evenimente similare pentru promovarea participării în rândul tinerilor

b) Sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat.

c) Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor privind implicarea tinerilor în viaţa comunităţii

4. MUNCĂ ŞI ANTREPRENORIAT

a) Stimularea activităţii economice a tinerilor.

b) Stimularea creativităţii tinerilor în domeniul economic şi social

 

Totul despre Metodologie 2015/Programe si proiecte pentru tineret si studenti,  AICI

 

Proiectul TINERI PENTRU TINERI

Direcția Județeană Sport și Tineret Timiș organizează în data de 28 noiembrie 2014, la Centrul de Tineret Timișoara din cadrul Casei Tineretului, proiectul de tineret TINERI PENTRU TINERI. Acest proiect urmărește lansarea unei competiții de proiecte adresate ONGT/ONGS-urilor pentru a încuraja munca acestora cu tineri defavorizați. 

Printre obiectivele acestei acțiuni se numără creșterea gradului de motivare a tinerilor prin premierea celor mai bune inițiative de participare privind incluziunea socială a tinerilor defavorizați. Participanții la acest concurs vor avea de realizat un proiect în Power Point prin care să exemplifice modalitatea în care pot sprijini, colabora și coopta tineri defavorizați  în cadrul organizațiilor neguvernamentale de/pentru tineret din care fac parte.

DJST Timis organizeaza o Incursiune &am

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret TIMIS (D.J.S.T.) este organizata in baza HG 776/2010 si functioneaza ca serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului si Sportului, cu personalitate juridica.

realizat de Soft Class